พระราชประวัติ 
 พระราชกรณียกิจ 
 พระราชดำรัส 
 โครงการพระราชดำริ 
 พระอัจฉริยภาพ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ 
 แสดงพลัง 
 ทั้งหมด 
กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 3 วันที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 3 วันที่แล้ว
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

2
 
 

???????????????????? ?...
รักในหลวง
เมื่อ 3 วันที่แล้ว
???????????????????? ???????????????
รักในหลวง
เมื่อ 3 วันที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
 
 

กองพันเสนารักษ์กรมสนับ...

เมื่อเดือนที่แล้ว
กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15

เมื่อเดือนที่แล้ว
พระราชประวัติ ร. ๙

13
 
2

ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.41

เมื่อเดือนที่แล้ว
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.41

เมื่อเดือนที่แล้ว
พระราชประวัติ

15
 
 

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
7.พ่อหลวง คือผู้พอเพียง ส.อ.วรายุทธ ธานีโต

58
 
 

๐๗ กองพันทหารม้าที่ ๕ ...

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
๐๗ กองพันทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

26
 
1

กองพันเสนารักษ์กรมสนับ...

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พระราชประวัติ

86
 
1

กองพันเสนารักษ์กรมสนับ...

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พระราชประวัติ

56
 
1

Ekaphong Kaewtum
ทำวันนี้ให...
เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Ekaphong Kaewtum
ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พระราชประวัติ

70
 
1

03ร.14 พัน.3

เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
03ร.14 พัน.3

เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ทรงพระเจริญ ร.14 พัน 3

81
2
1

กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

101
4
1

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

99
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

119
2
1

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

83
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

73
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

78
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

78
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

103
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

64
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เรารักในหลวง

80
2
 

กองพันทหารช่างที่ ๕ ...
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕
รักในหลวง
เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

79
2
 
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
     คะแนน         47923811

     คะแนน         24514518

     คะแนน         26270054เปิดตัว KingSiam

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

3th ENGINEER COMPANY. ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"