หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
 
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ.


เมื่อ 3 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 

     ขอให้ท่านมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
อ่านต่อ     ประนมกรศิระน้อมบังคมบาทอภิวาทเจ้ากษัตราองค์ภูมินทร์เฉลิมพระชนมายุจอมจักรินทร์ขวัญบุรินทร์ร่มเกศปวงประชาห้าธันวามหาราชมงคลวารน้อมใจกายกราบกรานพระขวัญฟ้าซ้องพระเกียรติเกริกไกรก้องโลกาเหล่าประชาร่วมเทิดไ
อ่านต่อ     
อ่านต่อ