หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

พระบรมราโชวาท เรื่อง ความสามัคคี
หวิน แหวน ปัญญาธิ
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่๓ ...
  กรุงเทพฯ
 
 
336
0
0

 เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 

     “...การรักษาความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกาย ที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
อ่านต่อ     
อ่านต่อ     เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา __ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน_  _ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ_ 
อ่านต่อ