หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

พระบรมราโชวาท เรื่อง ความสามัคคี
หวิน แหวน ปัญญาธิ
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่๓ ...
  กรุงเทพฯ
 
 
1K
0
0

 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 

         ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน : Long Live The King"   
อ่านต่อ     ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย  
อ่านต่อ     
อ่านต่อ