หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

พระบรมราโชวาท เรื่อง ความสามัคคี
หวิน แหวน ปัญญาธิ
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่๓ ...
  กรุงเทพฯ
 
 
783
0
0

 เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 

     ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี ขอน้อมใจถวายความภักด
อ่านต่อ     กอง สพบ.พล.ร.๔  มว.ซบร.สน.๓ 
อ่านต่อ     
อ่านต่อ